Výuka náboženství 2017/2018

Výuka náboženství zajišťovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov bude ve školním roce 2017/2018 organizována následujícím způsobem:

Stěžejní formou výuky náboženství bude nově společná výuka náboženství po jednotlivých ročnících pro děti navštěvující různé základní školy.  Tato výuka se bude konat vždy ve čtvrtek v budově ZŠ při CMG na Komenského ulici 17. Všechny hodiny, tzn. zvlášť pro první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou třídu a společně pro vyšší stupeň, budou začínat shodně v 16:30. Výuka náboženství pro třetí třídu bude spojena s přípravou na první svatou zpověď a první svaté přijímání.

První výuka se uskuteční ve čtvrtek 21.9. v 16:30.

Toto ovšem znamená, že na mnohých školách výuka náboženství probíhat nebude a bude nahrazena touto společnou výukou náboženství na konanou v budově ZŠ při CMG.

Dosavadní forma výuky náboženství – výuka ve škole – spojené ročníky – se i nadále bude konat na RG a ZŠ města Prostějova.

Jelikož budova ZŠ při CMG leží v centru města, jistě nebude pro Vás rodiče, kteří budete své děti na tuto výuku vodit nebo vozit, problémem tento čas využít. Pokud přece, pak bychom Vám rádi časem nabídli nějakou možnost, jak tento čas využít (třeba společná modlitba za děti).

V případě zájmu ze strany dětí i rodičů, by na výuku náboženství mohla navazovat mše svatá určená především pro děti a rodiče v 18.00 v kostele Povýšení sv. Kříže.

Uvědomuji si, že to může mnohým z Vás přinést určité komplikace, ale myslím si, že nám to umožní dát výuce náboženství trošku jiný rozměr a více se soustředit na rozvoj náboženského života dětí.

 

                                                           P. Aleš Vrzala, farář

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free