Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 05.04.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky
Milí farníci!
 
Liturgické texty si můžete přečíst na vira.cz
 
Sledujte, prosím, aktuální informace na stránkách farnosti a také farním Facebooku.
 
Informace z farnosti
 
Bohoslužby ve Svatém týdnu a Velikonočním třídenní budou slaveny ve farním kostele dle tradičního pořadu bohoslužeb na dané úmysly; jsou přenášeny přes internet, informace naleznete na farních stránkách. Mše svaté v ostatních kostelích a kaplích jsou až do odvolání zrušeny.
 
Úmysly mší svatých: 
 
Na Zelený čtvrtek bude mše sv. na památku poslední večeře Páně slavena v 18.00.
Na Velký pátek budou obřady v 15:00.
V sobotu bude Velikonoční vigilie ve 20:00
 
 
Křížová cesta bude na Květnou neděli v 15:00 a na Velký pátek v 9:00.
 
Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude v 8:00 modlitba se čtením a modlitba ranních chval.
 
Na Květnou neděli, v pondělí, v úterý a ve středu Svatého týdne se ve 20:00 budeme modlit za ukončení epidemie a všechny, které zasáhla nejvíce. 
Na Zelený čtvrtek bude tato modlitba ve 20:00 - modlitbou v Getsemanské zahradě. 
Na Velký pátek bude tato modlitba ve 20:00 bděním u Božího hrobu. 
V sobotu bude ve 20:00 Velikonoční vigilie.
V Neděli Zmrtvýchvstání opět bude ve 20:00.
Všechny bohoslužby a modlitby jsou přenášeny. 
 
Mši svatou spojenou se svěcením olejů (Missa chrismatis) z olomoucké katedrály můžete sledovat zde.
 
Informaci k tomu, jak v tyto dny řešit potřebu přistoupit ke svátosti smíření naleznete na farních stránkách. 
Svátost smíření v tyto dny ani kostele a po zralé úvaze ani na rajské zahradě nenabízíme, protože všichni se mají co nejvíce vyhýbat kontaktům s druhými lidmi.  Samozřejmě, že v nebezpečí smrti je určitě na místě kněze o svátost smíření požádat a kněz v takové situaci přijde k němu domů nebo tam, kam bude potřeba. Všechny ostatní situace by mělo být možné vyřešit pomocí toho, co je uvedeno na farních stránkách. 
 
V této souvislosti je dobré také uvést, že papež František kromě požehnání Urbi et Orbi spojeného s plnomocnými odpustky, které bylo v pátek, ustanovil prostřednictvím Apoštolské penineciárie, že

plnomocné odpustky se udělují věřícím postiženým coronavirem, umístěným z nařízení zdravotnických autorit do karantény v nemocnicích nebo ve svých příbytcích; podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné. Tentýž dar plnomocných odpustků obdrží za stejných podmínek zdravotničtí pracovníci, rodinní příslušníci a ti, kdo se po příkladu milosrdného samaritána vystavují riziku nákazy a podle slov božského Spasitele „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,13) pomáhají nemocným napadeným coronavirem. Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě. Církev se modlí za ty, kdo nemají možnost obdržet svátost pomazání nemocných a viatikum a v síle společenství svatých je všechny i každého z nich jednotlivě svěřuje do Božího milosrdenství a uděluje věřícímu na prahu smrti plnomocné odpustky s podmínkou, že je patřičně disponován a v průběhu života byl zvyklý modlit se nějaké modlitby (v tomto případě nahrazuje tři obvyklé podmínky církev). Pro získání takovýchto odpustků se doporučuje použít kříž s korpusem nebo prostý kříž

 
Do nedělní sbírky můžete přispět pomocí odkazu na farních stránkách.
 
Vyšlo nové INRI - ke stažení zde: INRI Velikonoce 2020
 
Pokud máte zájem o Katolický týdeník nebo časopis Světlo, které jste si kupovali v kostele, napište na farní číslo SMS se jménem a adresou a vhodíme požadované do schránky. Pokud víte o někom, kdo je odebíral, tak mu, prosím, o této možnosti dejte vědět. (Pokud by noviny, které máme k dispozici nestačily, tak vám pošleme SMS.)
 
Úřední hodiny budou až do odvolání pouze telefonické – telefonní číslo farnosti je 734 684 784.
 
Přípravy na křty dětí a jejich konání a přípravy na svatby jsou až do odvolání odloženy. 
Pohřby se konat mohou (pouze v úzkém rodinném kruhu) - podle doporučení ČBK - jen obřad u hrobu, mše svatá za zemřelého bude odsloužena bez účasti lidu a veřejné requiem se bude slavit až po skončení omezujících opatření. 
 
Nabídka zajímavých odkazů:
 
Arcidiecézní nabídka na duchovní a psychoterapeutickou pomoc včetně tel. čísel je zde.
 
Jako náhrada nedělní katecheze pro děti je k dispozici aktuální nedělní kázání pro děti.
Děti které se připravují na první svaté přijímání mohou využít této nabídky 1. katecheze2. katecheze

Zde najdete omalovánky pro děti.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free