Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Svátost smíření v době epidemie

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Svátost smíření v čase epidemie a zákazu volného pohybu osob

Jak v této době řešit situaci, že není možné jako obvykle přede mší svatou přistoupit ke svátosti smíření?

Určitě je dobré, abychom si nejprve připomněli to, co nás učí Katechismus katolické církve:

Ústředním prvkem svátosti smíření je lítost, v článku 1451 se o ní říká, že zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to „bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit“.

Další článek 1452 pak mluví o dokonalé lítosti: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky (contritio). Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu.

Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu?

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho, abych se opravdu obrátil nebo alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. Litovat. Měnit. Berme však tento čas i jako příležitost k delšímu a hlubšímu zpytování svědomí. A jako příležitost pro náročnější přípravu na dobrou svatou zpověď.

Svátost smíření v tyto dny, ani v kostele a po zralé úvaze ani na rajské zahradě nenabízíme, protože všichni se mají co nejvíce vyhýbat kontaktům s druhými lidmi.  Samozřejmě, že v nebezpečí smrti je určitě na místě, kněze o svátost smíření požádat a kněz v takové situaci přijde k němu domů nebo na jiné místo, kam bude potřeba. Všechny ostatní situace by mělo být možné vyřešit pomocí výše uvedeného.

Podle textu na webu Děkanství Hradec Králové upravil P. Aleš Vrzala

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free