Nechat sloužit mši svatou

Úmysly mší svatých se pro kostel Povýšení svatého Kříže a kostel svatého Cyrila a Metoděje zapisují ve farní kanceláři od středy do pátku po ranní mši sv. do 10:00 a od 14:00 do 15:00. Pro kostel sv. Josefa v Krasicích přede mší sv. nebo po mši sv. v sakristii. Pro kapli sv. Anny je třeba obrátit se na paní Evu S. a u sv. Andělů strážných na pana Josefa I.

Mešní stipendium přijímáme při zapisování mše svaté, obvyklá výše je 200,- Kč.

 

Pořad bohoslužeb s úmysly mší svatých, který zahrnuje dny od neděle do neděle je uveřejněn na nástěnkách kostela Povýšení sv. Kříže, sv. Cyrila a Metoděje a sv. Josefa v Krasicích a na internetových stránkách farnosti: www.prostejovfarnost.cz

 

Pokud budete chtít již zveřejněný úmysl změnit nebo doplnit, lze tak učinit pouze před konkrétní bohoslužbou v sakristii!!!!

 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free