Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

Filipcovo náměstí 20/4

Prostějov 1

79601

tel. 734 684 784

DS: ID exd67es

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.prostejovfarnost.mzf.cz

IČ: 44159994

č.ú.: 1500345309/0800

Úřední hodiny v kanceláři: 

středa              10:00 -11:00                       

čtvrtek             15:00-16:00

pátek               10:00 -11:00

Úřední hodiny slouží především k zapisování úmyslů mší svatých, k tomu, abychom Vám vystavili potvrzení o křtu nebo jiné potřebné potvrzení, k tomu abyste požádali o udělení svátostí.  

Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, domluvte se na telefonním čísle farnosti nebo faráře na jiném čase.

Pokud mimo úřední hodiny a bez předchozí telefonické domluvy přicházíte v opravdu neodkladné záležitosti, zazvoňte na zvonek – kancelář děkan Aleš Vrzala.

Farář P. Aleš Vrzala- tel.: 777 162 338 – na faráře se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících s farností.

Kaplan P. Pavel Barbořák SDS – tel.: 607 213 156 – kaplan naší farnosti je zároveň administrátorem farností Určice a Myslejovice, a proto ve farnosti nebydlí. Na bohoslužby a k dalším službám ve farnosti dojíždí. 

Kněží a jáhni:

  • farář: P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala. tel.: 7771162338. Farář Aleš se ve farnosti stará alespoň rámcově o všechno, co k životu a existenci farnosti patří, zvláště pak koordinuje a řídí službu kaplana a jáhna a práci laických spolupracovníků, má na starosti hospodaření farnosti a péči o objekty v majetku farnosti, jedná jménem farnosti s úřady a jinými právnickými a fyzickými osobami, vyučuje náboženství, vede přípravy snoubenců na svatbu a přípravy rodičů na křest dítěte, vede přípravu dětí na první svatou zpověď a první svaté přijímání, slouží pohřební obřady spojené se mší v kostele i pohřební obřady konané v obřadních síních,  připravuje pořady bohoslužeb, ohlášky a Nedělník, stará se o aktualizování farních webových stránek.... Na faráře se můžete obracet v jakékoliv záležitosti související s farností. Farář Aleš je zároveň děkanem děkanátu Prostějov, a tak se také účastní konferencí děkanů olomoucké arcidiecéze, vede měsíční děkanátní konference kněží, koordinuje práci laických pracovníků děkanátu - t.j. děkanátní účetní, technický administrátor, pracovníci děkanátního rodinného centra. Koná vizitace farností, dohlíží na předávání farností mezi kněžími, pokud dojde ke změně ustanovení....
  • kaplan exkurendo P. Mgr. Pavel Barbořák, SDS 
  • trvalý jáhen vykonávají dobrovolnou službu ve farnosti Ing. Mgr. Jan Černý
  • jáhen -kandidát kněžství- Mgr. Josef Hovád

Kostely a kaple:

  • farní kostel Povýšení svatého Kříže (hlavní kostel) na Filipcově náměstí
  • filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici
  • filiální kostel sv. Josefa dělníka Prostějov-Krasice náměstí J. V. Sládka
  • kaple sv. Anny ulice Drozdovice
  • kaple sv. Andělů strážných na Mánesově ulici

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free