Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Aktuality

Odpustky jsou pořád aktuální

Vytvořeno neděle 27. říjen 2019 19:01

Když se v čase dušičkovém  mluví o odpustcích, tak to může ty, kdo se v životě církve příliš neorientují, docela překvapit, že se ještě od této "středověké praktiky" neupustilo. Pravda odpustky už se neprodávají, takže to není tak kontroverzní, aby to vydalo na článek na titulní straně. Ti, kdo s církví žijí, zase honem vzpomínají na to, co že se to vlastně všechno musí udělat, aby je mohl člověk získat. Pro toho, kdo pravidelně chodí ke svátosti smíření a ke svatému přijímání to není vůbec nic složitého a komplikovaného, je to podobné, jako když se měl Syrský Náman sedmkrát ponořit do vody Jordánu, základem je úmysl a modlitba za zemřelé na hřbitově, to ostatní k opravdovému životu víry patří a já na tom stavím jako na pevném základu. 

Jak získat tzv. plnomocné odpustky pro zemřelé, aneb jak pomoci zemřelým dohnat to, co oni zde na zemi zanedbali, především tím, že sice usilovali o odpuštění hříchů, ale o napravení toho, co jejich hřích zavinil, už příliš neusilovali?

Každý pokřtěný katolík, který není exkomunikovaný a je ve stavu milosti (proto je dobré začít bodem č. 2.) může získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. 

Aby toho dosáhl, je třeba:

1. Mít úmysl, to znamená, že se vědomě chci přimlouvat o tuto Boží milost, zvanou plnomocný odpustek pro zemřelého, každý den mohu získat jeden plnomocný odpustek.

2. To pro mě znamená, že budu usilovat o svatost a dokonalost, a proto jdu před dušičkami, během nich, nebo po nich ke svátosti smíření. (Považuji za vhodné přistoupit ke svátosti smíření v týdnu před dušičkami, během dušičkového týdne, nebo v týdnu po dušičkách.)

3. Nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu – tj. nemám jakýkoliv hřích jako vědomou a přijímanou součást svého života. (Tato podmínka je nejobtížnější, protože znamená ve skutečnosti SVATOST, alespoň její krátký záblesk, JE PODMÍNKOU A ZÁROVEŇ CÍLEM CELÉHO NAŠEHO ODPUSTKOVÉHO SNAŽENÍ JAK PRO NÁS, TAK PRO TY, ZA KTERÉ SE PŘIMLOUVÁME.)

Toto byly nejprve všeobecnější předpoklady a nyní přichází to, co je se má vykonat ve dnech do 01. do 08. 11.

4. Jdu na hřbitov a tam se pomodlím za zemřelé – žádná modlitba není předepsána, ale jistě plně postačuje pomodlit se Otčenáš a Věřím a modlit se můžu i v duchu. (Za konkrétního zemřelého se nemusím modlit na tom hřbitově, na kterém je pochovaný.)

5. Pomodlím se na úmysl svatého otce – úplně stačí Otčenáš a Zdrávas anebo jakákoliv jiná modlitba.

6. Jdu ke svatému přijímání.

(samozřejmě na pořadí bodů 4, 5 a 6 nezáleží).

 

Může se stát, že se sice budu horlivě modlit za zemřelé na hřbitově, ale na modlitbu na úmysl svatého otce zapomenu, nebo v ten den nebudu mít čas jít na mši svatou a ke svatému přijímání, nebo ani žádná mše svatá v blízkém kostele nebude. To nevadí, pomodlit se na úmysl svatého otce a jít k svatému přijímání můžu iv jiný den, než ve kterém jsem se byl modlit na hřbitově, je to podobné jako se zpovědí, může to být řadu dní před i řadu dní po dni, v němž vykonám odpustkový úkon. Pokud svaté přijímání nebo modlitba na úmysl svatého otce předchází vykonání odpustkového úkonu, pak je na místě, že ke svatému přijímání jdu nebo se modlitbu na úmysl svatého otce modlím s úmyslem vykonat odpustkový úkon. Podobě je třeba mít úmysl, i když tyto úkony konám po vykonání odpustkového úkonu.

A také se jistě může stát, že něco z požadovaného prostě nedokážu splnit, nebo na něco zapomenu, i v tom případě má velkou cenu se o to snažit, protože získám milost pro zemřelého, která se jmenuje odpustek částečný. A stejné je to pokaždé když se modlíme za zemřelé na hřbitově mimo dobu dušičkovou, také můžeme získat svou modlitbou za zemřelé částečné odpustky pro zemřelé – ostatní podmínky nejsou předepsané, ale jistě vítané. Částečných odpustků mohu získat v jednom dni více.

01. 11. odpoledne a 02. 11. po celý den, lze místo návštěvy hřbitova zbožně navštívit kostel nebo kapli, a tam se pomodlit Otčenáš a Věřím při zachování všeho ostatního.

Může se se nám zdát, že k tomu, aby někdo získal plnomocný odpustek pro zemřelého, toho zase není až tolik potřeba, že to není nijak náročné nebo nesplnitelné. Ovšem zdání klame, my vykonáme jenom nepatrný zlomek, který je ale nezbytný k tomu, aby očišťovaná duše došla k dokonalosti.  Tím že obdrží to, co jí schází, z takzvaného pokladu církve, z duchovního pokladu zásluh Ježíše a svatých. Je to jako kdyby za nás zaplatil někdo náš dluh, který je tak velký, že bychom ho my sami těžko kdy uhradili, a je za nás uhrazený proto, že se za nás někdo přimluví, aby byl uhrazený. My jsme při modlitbě za zemřelé ti, kdo se přimlouvají, aby bylo našim zemřelým dáno to, co mi jim sami dát nemůžeme. Je to velká příležitost.

Podle Enchiridionu indulgentiarum P. Aleš Vrzala

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free